نوشته‌ها

مقاومت الکتریکی چیست؟ و چه کاربردی در مداراهای الکترونیکی دارد؟

/
میزان حرکت الکترون ها در عنصر های مختلف، مقاومت الکتریکی مختلف به وجود می …