نوشته‌ها

خازن چیست؟چه کاربردهای دارد؟ انواع آن چگونه است؟

/
خازن قطعه الکترونیکی است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می…

ترانزیستور چیست؟ چگونه از آن استفاده کنیم؟ چه کاربرد های دارد؟

/
ترانزیستور قلب تپنده مدار های الکترونیکی است. و جزء اصلی تراشه های الکترون…

سون سگمنت چیست؟چگونه راه اندازی می شود! و انواع آن.

/
وسایل الکترونیکی برای نمایش مقادیر نیاز به یک صفحه نمایش دارند. …

دیود چیست ؟ و چه کاربردی در مدار های الکترونیکی دارد.

/
گاهی در مدار های الکترونیکی نیاز هست جریان الکتریکی در یک جهت جاری…

رله چیست؟ پایه های رله و کاربرد های آن در مدار های الکترونیکی

/
در مدار های الکترونیکی گاهی لازم می شود، تا یک وسیله برقی 220 ول…

مقاومت الکتریکی چیست؟ و چه کاربردی در مداراهای الکترونیکی دارد؟

/
میزان حرکت الکترون ها در عنصر های مختلف، مقاومت الکتریکی مختلف به وجود می …